Slideshow shadow

Kielce, 12.03.2024

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach ogłasza przetarg: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach

LINK DO PRZETARGU >>>


Kielce, 01.12.2023

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach ogłasza przetarg: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH w roku 2024”.

LINK DO PRZETARGU >>>


Kielce, 22.09.2023
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznej oraz kosztorysu wymiany windy osobowej z napędem elektrycznym przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS Żeromskiego 4/6.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 02.03.2023
Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach ogłasza ofertę na dostawę odzieży ochronnej dla naszych pracowników.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 05.01.2023

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach ogłasza II przetarg na artykuły żywnościowe w Domu Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach na rok 2023.

LINK DO PRZETARGU >>>


Kielce, 21.12.2022

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach ogłasza przetarg na artykuły żywnościowe w Domu Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach na rok 2023.

LINK DO PRZETARGU >>>


Kielce, 15.12.2022

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na sukcesywna dostawę pieluchomajtek w roku 2023 do naszej placówki.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 17.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy „Dostawa produktów żywnościowych”

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja: 2022-02-04

Aktualizacja: 2022-01-25

Aktualizacja: 2022-01-20

Aktualizacja: 2022-01-18


Kielce, 17.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa produktów żywnościowych”

Dokumenty do pobrania:

 


Kielce, 06.12.2021

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na sukcesywna dostawę pieluchomajtek w roku 2022 do naszej placówki.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 18.11.2021

Dom Pomocy Społecznej im.św.Brata Alberta w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na sukcesywna dostawę leków w roku 2022 do naszej placówki.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 25.06.2021

Zapytanie ofertowe – naprawa fragmentu elewacji wschodniej budynku DPS

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 06.05.2021

Zapytanie ofertowe – maseczki jednorazowe oraz rękawice jednorazowe

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 22.02.2021

Zapytanie ofertowe – ubrania ochronne 2021r.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 31.12.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 29.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 17.12.2020

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa produktów żywnościowych”.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 14.12.2020

Zapytanie ofertowe – środki dezynfekcyjne.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 14.12.2020

Zapytanie ofertowe – materiały opatrunkowe.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 14.12.2020

Zapytanie ofertowe – świadczenie badań profilaktycznych w zakresie badań medycyny pracy oraz badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 14.12.2020

Zapytanie ofertowe – artykuły papiernicze.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 11.12.2020

Zapytanie ofertowe.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 09.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 12.11.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 170 szt. kombinezonów.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 04.11.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kombinezonów ochronnych wielokrotnego użytku

W związku z licznymi pytaniami informujemy,że dopuszczamy kombinezony barierowe, specjalistyczne z atestami.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 04.11.2020

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i wykonania testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 04.11.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę maseczek FFP3

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 04.11.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę fartuchów jednorazowych

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 04.11.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę płynów dezynfekcyjnych

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 19.10.2020

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie Testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 pn. „Bezpieczna Przyszłość”.

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 07.10.2020

Informacja o wynikach przetargu „Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 01.10.2020

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach”

Dokumenty do pobrania:


Kielce, 28.09.2020

Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia oraz informacja dla wykonawców nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu i dostawy środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Dokumenty do pobrania:

 1. ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.docx
 2. informacja_dla_wykonawców_nr_3.docx

Kielce, 25.09.2020

Informacja dla wykonawców nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu i dostawy środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Dokumenty do pobrania:

 1. informacja_dla_wykonawców_nr_2.docx

Kielce, 22.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu i dostawy środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Dokumenty do pobrania:

 1. ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
 2. Załącznik_nr_1_Projekt_umowy.doc
 3. Załącznik_nr_2_Oferta_cenowa.doc
 4. Załącznik_nr_3_Oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie.doc
 5. Załącznik_nr_4_Oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.doc
 6. Załącznik_nr_5_Grupa_kapitałowa.doc
 7. Załacznik_nr_6-opis_przedmiotu_zamówienia.docx
 8. SIWZ-środki_ochrony-3.docx

Kielce, 26.06.2020

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI 1 z 2020

Dokumenty do pobrania:

 1. PROTOKÓŁ LIKWIDACJI 1 z 2020

Kielce, 21.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych do Domu Pomocy Społecznej  im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Asortyment

Kielce, 13.01.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach

 ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Kielce, 13.01.2020

INFORMACJA o wynikach

dotyczy postępowania pn. „Dostawa produktów żywnościowych”

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 19.12.2019

INFORMACJA dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa produktów żywnościowych”

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja dla wykonawców

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. Załącznik nr 1e


Kielce, 18.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj


Kielce, 13.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Asortyment


Kielce, 13.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: Dostawa produktów żywnościowych
Ogłoszenie nr 636026-N-2019. Data zamieszczenia: 13.12.2019 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentami dostępna tutaj.


Kielce, 02.09.2019

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.

Dokumenty do pobrania:

 1.  Ogłoszenie o sprzedaży
 2. Ekspertyza

Kielce, 02.05.2019

PROTOKÓŁ

OCENY PRZYDATNOŚCI SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO DO DALSZEGO UŻYTKU

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 06.03.2019

Informacja o wynikach

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce, informuje, że w dniu 19.02.2019 r. r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa produktów żywnościowych”, numer postępowania: 1/PN/2019.

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 20.02.2019

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn:

 „Dostawa produktów żywnościowych”

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 14.02.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 13.02.2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa produktów żywnościowych”

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 11.02.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: Dostawa produktów żywnościowych
Ogłoszenie nr 512555-N-2019. Data zamieszczenia: 11.02.2019 r.

Pełna treść dokumentów dostępna jest tutaj.


Kielce, 13.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SAMOCHODU 9-cio OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA WTZ

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


 

Kielce, 20.06.2018

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 16.05.2018

INFORMACJE O WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce, informuje, że w dniu 07.05.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „REMONT POMIESZCZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL .ŻEROMSKIEGO 4/6„, nr postępowania: 1/PN/2018.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 07.05.2018

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

 „REMONT POMIESZCZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ZEROMSKIEGO 4/6”

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


 

Kielce, 16.04.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6
Ogłoszenie nr 545364-N-2018. Data zamieszczenia: 16.04.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
1. Dokumenty.
2. Specyfikacja techniczna


Kielce, 25.01.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU

Pełna treść informacji dostępna tutaj.


Kielce, 19.12.2017

INFORMACJE O WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce, informuje, że w dniu 29.11.2017 r. r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa produktów żywnościowych„, numer postępowania: l/PN/2017.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 08.12.2017

SPROSTOWANIE

Zbiorczego zestawienia ofert w przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa produktów żywnościowych”.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 29.11.2017

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa produktów żywnościowych”. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 24.11.2017

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa produktów żywnościowych”. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 22.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LEKÓW

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz

Kielce, 21.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Ogłoszenie nr 619677-N-2017. Data zamieszczenia: 21.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania: Dokumenty.


Kielce, 22.09.2017

PROTOKÓŁ OCENY PRZYDATNOŚCI SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO DO DALSZEGO UŻYTKU

Protokół oceny przydatności przedmiotów dostępny jest tutaj.


Kielce, 12.01.2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 ROKU

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 05.01.2017

INFORMACJA O WYNIKACH CZĘŚĆ NR II (nr postępowania 1/PN/2016)

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 23.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Kielcach informuje, że w dniu  06.12.2016 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych„, nr postępowania 1/PN/2016. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


 Kielce, 08.12.2016

Zbiorcze zestawienie ofert

 w przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa produktów żywnościowych

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 01.12.2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa produktów żywnościowych”. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 29.11.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 354160 – 2016; data zamieszczenia: 29.11.2016

Dokumenty do pobrania: Dokumenty.


Kielce, 28.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

przebudowę istniejącej łazienki z dostosowaniem do wymogów  osób niepełnosprawnych pn. „Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach”.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 12.09.2016

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 29.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

przebudowę i powiększenie pomieszczeń rehabilitacji poprzez wykonanie otworu o wymiarach 2,5 m na 2,5 m w ścianie nośnej w pomieszczeniu rehabilitacji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym sporządzonym przez projektanta i pozwoleniem na budowę. Prace obejmować będą również remont korytarza i przyległych łazienek

Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.


Kielce, 19.04.2016

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 18.04.2016

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 13.04.2016

PROTOKÓŁ OCENY PRZYDATNOŚCI SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO DO DALSZEGO UŻYTKU

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.

Protokół oceny przydatności przedmiotów dostępny jest tutaj.


Kielce, 30.12.2015

INFORMACJE O WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 informuje, że w dniu 29.12.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”, znak sprawy 2/PN/2015. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.


Kielce, 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 347360 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik 1a – art spożywcze
 4. Załącznik 1b – warzywa i owoce
 5. Załącznik 2a – oferta
 6. Załącznik 2b – oferta
 7. Załącznik 3 – oświadczenia 22 i 24
 8. Załącznik 4 – projekt umowy
 9. Załącznik 5 – ośw. o przynależności do grupy kapitałowej
 10. Załącznik 6 – wykaz wykonanych dostaw

Kielce, 17.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 informuje, że w dniu 04.12.2015 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych”, znak sprawy 1/PN/2015. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj


Kielce, 30.11.2015

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”. Pełna treść informacji:

 1. Informacja dla wykonawców
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kielce, 26.11.2015

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj


Kielce, 24.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 317294 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

Dokumenty do pobrania:

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik 1a – art. spożywcze
 4. Załącznik 1b – jajka
 5. Załącznik 1c – mięso i wędliny
 6. Załącznik 1d – nabiał
 7. Załącznik 1e – pieczywo
 8. Załącznik 1f – ryby i mrożonki warzywne i owocowe
 9. Załącznik 1g – warzywa i owoce
 10. Załącznik 2a – oferta
 11. Załącznik 2b – oferta
 12. Załącznik 2c – oferta
 13. Załącznik 2d – oferta
 14. Załącznik 2e – oferta
 15. Załącznik 2f – oferta
 16. Załącznik 2g – oferta
 17. Załącznik 3 – oświadczenia 22 i 24
 18. Załącznik 4 – projekt umowy
 19. Załącznik 5 – ośw. o przynależności do grupy kapitałowej
 20. Załącznik 6 – wykaz wykonanych dostaw

Kielce, 06.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, rozmieszczenie i zainstalowanie systemu przyzywowego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach.

Pełna treść zapytania dostępna jest tutaj.


Kielce, 06.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, rozmieszczenie i zainstalowanie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego wraz zamontowaniem domofonów i wideodomofonów  na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach.

Pełna treść zapytania dostępna jest tutaj.


Kielce, 01.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dwóch etapach w formie „1-zaprojektuj i 2-wybuduj” podjazdu  dla osób niepełnosprawnych.

Pełna treść zapytania dostępna jest tutaj.


Kielce, 12.02.2015

OGŁOSZENIE

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach:

1. Informacja


Kielce, 17.12.2014

INFORMACJA O WYNIKACH

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 informuje, że w dniu 05.12.2014 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie kopert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów żywnościowych„, znak sprawy 1/PN/2014:

Informacja o wynikach


Kielce, 02.12.2014

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386282 – 2014 data 25.11.2014 r.:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Informacja dla wykonawców

Kielce, 01.12.2014

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy Postępowania Nr: 1/PN/2014 (dostawa artykułów spożywczych) – pełna treść informacji dostępna jest tutaj


Kielce, 25.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Numer ogłoszenia: 386282 – 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Dokumenty do pobrania:

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Siwz spozywcze
 3. zalacznik 1a – art sypkie
 4. zalacznik 1b – jajka
 5. zalacznik 1c – mieso i wedliny
 6. zalacznik 1d – nabial
 7. zalacznik 1e – ziemniaki
 8. zalacznik 1f – ryby i mrozonki warzywne i owocowe
 9. zalacznik 1g – pieczywo
 10. zalacznik 1h – warzywa i owoce
 11. zalacznik 1i – jabłka, gruszki, śliwki
 12. zalacznik 1j – słodycze
 13. zalacznik 2a – oferta
 14. zalacznik 2b – oferta
 15. zalacznik 2c – oferta
 16. zalacznik 2d – oferta
 17. zalacznik 2e – oferta
 18. zalacznik 2f – oferta
 19. zalacznik 2g – oferta
 20. zalacznik 2h – oferta
 21. zalacznik 2i – oferta
 22. zalacznik 2j – oferta
 23. zalacznik 3 – oswiadczenia 22 i 24
 24. zalacznik 4 – projekt umowy
 25. zalacznik 5 – ośw. o przynależności do grupy kapitałowej
 26. zalacznik 6 – wykaz wykonanych dostaw

Kielce, 23.09.2014

Informacja o Konkursie Fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym „Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski – organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Więcej informacji znajduje się tutaj


Kielce, 31.01.2014

OGŁOSZENIE – WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkanek:

 • Marianna Gnidzińska
 • Pelagia Sikora
 • Irena Karykowska
 • Zdzisława Sadura

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj –  Ogłoszenie.


Kielce, 10.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH – SPROSTOWANIE

Informacja o wynikach z postępowania „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, Numer ogłoszenia: 532390 – 2013 – sprostowanie:

 1. Informacja o wynikach – Sprostowanie

Kielce, 09.01.2014

INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o wynikach z postępowania „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, Numer ogłoszenia: 532390 – 2013:

 1. Informacja o wynikach

Kielce, 23.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, Numer ogłoszenia: 532390 – 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

Termin składania ofert: do 31.12.2013 r. godz. 09:00.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Siwz spozywcze

3.Zalacznik 1a – art sypkie

4. Zalacznik 1b – jajka

5. Zalacznik 1c – mieso i wedliny

6. Zalacznik 1d – nabial

7. Zalacznik 1e – ziemniaki

8. Zalacznik 1f – ryby i mrozonki

9. Zalacznik 1g – pieczywo

10. Zalacznik 1h – warzywa i owoce

11. Zalacznik 1i – jabłka, gruszki, śliwki

12. Zalacznik 1j – słodycze

13. Zalacznik 2a – oferta

14. Zalacznik 2b – oferta

15. Zalacznik 2c – oferta

16. Zalacznik 2d – oferta

17. Zalacznik 2e – oferta

18. Zalacznik 2f – oferta

19. Zalacznik 2g – oferta

20. Zalacznik 2h – oferta

21. Zalacznik 2i – oferta

22. Zalacznik 2j – oferta

23. Zalacznik 3 – oswiadczenia 22 i 24

24. Zalacznik 4 – projekt umowy

25. Zal. 6 – wykaz wykonanych dostaw

26. zal. 5 – ośw. o przyn. do gr. kapitałowej


Kielce, 22.04.2013

INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o wynikach z postępowania „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”, Numer postępowania: 2/PN/2013:

 1. Informacja o wynikach

Kielce, 05.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 132756 – 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ, ogłoszenie

Kielce, 04.04.2013

INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o wynikach z postępowania „DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”, Numer ogłoszenia: 110138 – 2013:

 1. Informacja o wynikach

Kielce, 20.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 110138 – 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013

Informacja dla wykonawców (22.03.2013):

 1. Informacja dla wykonawców

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ, ogłoszenie

Kielce, 20.11.2012

INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o wynikach z postępowania Wymiana centralki ppoż.  wraz z  instalacjami  sygnalizacji  pożarowej  w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 wraz przyłączeniem jej do sieci monitoringu pożarniczego”, numer postępowania: 3/PN/2012.


Kielce, 13.11.2012

INFORMACJA O WYNIKACH

Informacja o wynikach z postępowania „Ocieplenie elewacji wschodniej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6”, numer postępowania: 2/PN/2012.


Kielce, 23.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kielce: Ocieplenie elewacji wschodniej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6
Numer ogłoszenia: 224723 – 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012

Informacja dla wykonawców (29.10.2012):

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ, ogłoszenie, dokumentacja techniczna

Kielce, 23.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Kielce: Wymiana centralki ppoż. wraz z instalacjami sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 wraz przyłączeniem jej do sieci monitoringu pożarniczego
Numer ogłoszenia: 224875 – 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012

 1. Informacja dla wykonawców (06.11.2012) – Pobierz
 2. Informacja dla wykonawców (24.10.2012) – Pobierz
 3. Dokumenty do pobrania – SIWZ, ogłoszenie
 4. Projekty budowlane

Kielce, 22.10.2012

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Informacja o unieważnieniu przetargu – Pobierz


Kielce, 05.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Kielce: Wymiana centralki ppoż. wraz z instalacjami sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 wraz przyłączeniem jej do sieci monitoringu pożarniczego.
Numer ogłoszenia: 382558 – 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

Sprostowanie – informacja dla wykonawców – Informacja

Dokumenty do pobrania: