Slideshow shadow

„SOWA” STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH PSYCHICZNIE
IM. ŚW. BRATA ALBERTA W KIELCACH

 

SIEDZIBA:           ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce

ZARZĄD:

Katarzyna Sarzała – prezes

Anna Jaguś – zastępca prezesa

Małgorzata Zygadlewicz  – skarbnik

E-MAIL:               stowarzyszeniesowa@onet.pl

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  nr rachunku: 35 1440 1390 0000 0000 1406 8694.

Stowarzyszenie założone w 2011r. przez pracowników DPS im. Św. Brata Alberta realizując cele statutowe dba o podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.

Członkowie „SOWY” biorą udział w wolontaryjnych akcjach na rzecz osób potrzebujących. Stowarzyszenie stale współpracuje z Bankiem Żywności.

Środki finansowe zgromadzone przez Stowarzyszenie, pochodzące ze składek członkowskich i sprzedaży makulatury zbieranej w naszym Domu, są przeznaczane na potrzeby mieszkanek, m.in. zakup materiałów plastycznych na zajęcia terapeutyczne, poczęstunek na imprezach integracyjnych, dofinansowanie do wycieczek i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

W listopadzie 2019r. Stowarzyszenie „SOWA” otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z tym prosimy osoby chętne do przekazania 1% swojego podatku na  rzecz realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia.

 KRS 0000402702


Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019

Pliki do pobrania:
stowarzyszenie_sowa_sprawozdanie_finansowe_i_merytoryczne_za_rok_2019.pdf