Slideshow shadow

MISJA

Obecnie w naszym Domu przebywają 104 pensjonariuszki. Staramy się tworzyć taki dom, który daje naszym mieszkankom poczucie bezpieczeństwa oraz troski o ich sprawy. Prowadzimy różnorodne formy zajęć.

 Zajęcia mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania społecznego, w tym zwłaszcza: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej (głównie w ramach zajęć terapeutycznych i ruchowych), wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych
 • promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację mieszkańców domów, np. poprzez prowadzenie grupy teatralnej „Albercik”

 Prowadzone rodzaje zajęć:

 1) w ramach zajęć terapeutycznych:

 Metody wykorzystywane w ramach arteterapii:

 • Rysunek i malarstwo,
 • Rzeźba (techniki: masy plastyczne np. masa solna, glina, modelina, plastelina, masa papierowa, wosk; papieroplastyka – origami np. motywy postaci, przedmiotów, kwiatów, tworzenie laurek),
 • Sztuki użytkowe (techniki: collage czyli wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi, wykonywanie biżuterii z koralików i ozdób z filcu i wstążek),
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo (techniki: florystyka, ikebana czyli układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. kory drzewa, szyszek, mchu, muszli, drewna, piór, kompozycje w wazonie, w ramach obrazów, koszykach, dekoracje okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki wielkanocne, bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości, zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek),
 • Muzykoterapia (techniki: muzykoterapia bierna czyli słuchanie muzyki aktywizującej, śpiewanie utworów znanych i lubianych, popularnych ludowych czy biesiadnych),
 • Biblioterapia (techniki: czytanie głośne fragmentów lub całości książki czy tekstu przez pacjentów i rozmowa po przeczytaniu, poradnictwo biblioteczne czyli propozycje do samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu),
 • Filmoterapia (techniki: projekcja filmów i dyskusja),
 • Teatroterapia (techniki: oglądanie spektakli, prowadzenie grupy teatralnej „Albercik”).

Metody wykorzystywane w ramach socjoterapii:

 • Ludoterapia/zabawoterapia (techniki: zabawy tematyczne, zabawy i gry dydaktyczne, imprezy okolicznościowe)

 Metody wykorzystywane w ramach ergoterapii:

 • Dziewiarstwo ręczne (techniki: szydełkowanie, robienie na drutach),
 • Krawiectwo (techniki: szycie rzeczy użytkowych – np. torby, poszewki, kostiumy do przedstawień; reperowanie odzieży),
 • Ogrodnictwo – hortikuloterapia (techniki: prace ogrodnicze np. kopanie, sianie, sadzenie, plewienie),
 • Nauka czynności dnia codziennego/trening funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. trening orientacji w czasie i przestrzeni, trening samoobsługi, np. mycie się, czesanie, ubieranie)

 Zakres programowy zajęć i główne cele zajęć – trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania czasu wolnego i trening umiejętności interpersonalnych

 2) zajęcia ruchowe

 •  Rehabilitacja prowadzona przez specjalistów; terapia ruchem (techniki: ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, gimnastyka, ćwiczenia rozwijające sprawność kończyn górnych i dolnych, trening zdrowotny, rozrywki sportowe)
 • Rekreacja i turystyka (techniki: silwoterapia czyli oddziaływanie pięknem przyrody, terapia przez spacery po lesie, zabawy taneczne, zwiedzanie np. galerii, muzeów, uczestniczenie w występach artystycznych, kino, teatr, filharmonia).

tekst alternatywny

Zajęcia fitness

tekst alternatywny

Wtorkowe spotkania z poezją

tekst alternatywny

Krąg Biblijny

tekst alternatywny

Piątkowe seanse filmowe w naszej świetlicy

tekst alternatywny

Koło teatralne „Albercik”

tekst alternatywny

 

tekst alternatywny

 

 

 

 

 

Grzybobranie