Slideshow shadow

Krótki rys historyczny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał jako pierwszy w Kielcach, a drugi w województwie ( po Ostrowcu Św.)w 1993 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka d/s Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WOZiRON), z funduszów którego sfinansowane było całe przedsięwzięcie oraz dzięki staraniom pani Krystyny Gondek, ówczesnej dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Kryształowej 6 w Kielcach. Uroczyste otwarcie WTZ nastąpiło 16 sierpnia 1993 r..Początkowo przeznaczone było dla 20 uczestników. Pierwszym Kierownikiem był pan Marcin Gondek, który pełnił swą funkcję z wielkim zaangażowaniem do końca 1997 r. Kolejnym Kierownikiem, który przez 15 lat swojej działalności sprawił, że uczestnicy przychodzący do WTZ czuli się jak w domu był pan Ryszard Hajduk. Za jego kierownictwa w latach 1998 – 2013 oprócz codziennych zadań warsztatowych zainicjował wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Obecnie kierownikiem jest pani Edyta Kasprzyk, która przejęła obowiązki od 2013 r.

Od 1stycznia 2008 r. rozpoczęły się duże zmiany, gdyż prowadzenie WTZ przejmuje Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach z siedzibą przy ul. Żeromskiego 4/6. Ówczesnym Dyrektorem DPS-u był pan Benedykt Mróz. Natomiast od 2013 r. do chwili obecnej została powołana na stanowisko Dyrektora pani Alina Rogula, która bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem dba o WTZ. W tym okresie nastąpiły duże zmiany, gdyż w lipcu 2017 r. w związku z termomodernizacją budynku SOSW Nr 2 na ul. Kryształowej 6, placówka została przeniesiona do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Warszawskiej 96. Były to pomieszczenia zastępcze, które służyły nam do funkcjonowania WTZ przez równy rok, aż do lipca 2018 r. Od tego momentu Warsztat Terapii Zajęciowej powrócił na osiedle Podkarczówka, gdzie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Kielcach przy ul. Krzemionkowej 1 zostały wygospodarowane pomieszczenia na naszą placówkę.

Obecnie przebywa w WTZ 26 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia odbywają się 5 profilowanych pracowniach, tj. : gospodarstwa domowego, plastyczno-muzyczna, krawiecko-dziewiarska, środowiskowo-rękodzielnicza, stolarska i dodatkowo pracownia rehabilitacyjna. W 2018 r. mieliśmy dwa powody do  świętowania. Pierwszym była nowa, docelowa lokalizacja siedziby WTZ, a drugim srebrny jubileusz 25-lecia powstania.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej działa Klub Olimpiad Specjalnych ,,Kryształki”. W związku z tym uczestnicy WTZ biorą czynny udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Oprócz tego korzystają z uczestnictwa w zawodach sportowych i rajdach pieszych organizowanych przez Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji ,,Start”. Dodatkowo uczestnicy warsztatu biorą udział w przeglądach artystycznych organizowanych przez różne placówki z miasta i województwa Świętokrzyskiego.