2023-09-07 | Wojewódzki Turniej Bocce Osób Niepełnosprawnych

Październik 28, 2023 w Bez kategorii by dps

W tegorocznym turnieju w Zgórsku rywalizowali ze sobą zawodnicy – podopieczni domów pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej z : WTZ Gnojno, WTZ Jędrzejów, WTZ Kielce ul. Krzemionkowa, WTZ Mnichów, WTZ Ostrów, WTZ Sędek , WTZ Zgórsko, DPS Kielce ul. Żeromskiego, DPS Kielce ul. Jagiellońska, DPS Końskie, DPS Łagiewniki, DPS Zgórsko. Turniej został zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis”.