2022-05-24 | Hortikuloterapia

Czerwiec 10, 2022 w Bez kategorii by dps

Hortikuloterapia, czyli leczenie ogrodem to wyróżniająca się metoda terapeutyczna, pozwalająca rozwijać intelekt, modyfikować samopoczucie oraz zwiększać sprawność motoryczną u osób z zaburzeniami ruchowymi i psychicznymi.